Dla producentów

nasioneo.pl to jedyny w Polsce serwis który zebrał wszystkie informacje z tematyki nasion konopi. To tu każdy klient może przeczytać o nowościach producenta, poznać jego historię. To dzięki nam producent nie będzie tylko suchą nazwą a firmą z dobrze znaną historią, z przypisanymi odmianami oraz zasługami dla branży.

W serwisie nasioneo.pl prócz historii producenta będą umieszczone wszystkie jego odmiany z dokładną ich charakterystyką.

Zapraszamy producentów do współpracy z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

——- English version ——-

nasioneo.pl is the only website in Poland that has collected all the information on hemp seed. This is the place where every customer can read about the manufacturer’s new products, learn about its history. It is thanks to us that the manufacturer will not only be a dry name and a company with a well-known history, with assigned varieties and merits for the industry.

In the nasioneo.pl website, apart from the manufacturer’s history, all its varieties will be placed with their exact characteristics.

We invite manufacturers to cooperate with us via the contact form in the Contact tab.